Ceník

Nejedná se o zdravotnické zařízení, zdravotní služby nenabízím, veškerá péče je hrazena klienty.

Konzultace trvá zpravidla do 45 minut, první návštěva cca do 60 minut.

Cena konzultačních hodin:

 • První návštěva se vstupním vyšetřením a určením cíle péče...............................800 Kč.
 • Následná konzultace či speciálně pedagogická péče s klientem do 45minut..........600 Kč.
 • Konzultace podpory vývoje řeči......................................................................550 Kč.
 • Konzultace Alternativní a augmentativní komunikace do 45 minut.......................500 Kč.
 • V případě, že se konzultace aktivně účastní 2děti např. sourozenci 45minut.........700 Kč.
 • Konzultace mimo prostory poradny, externí konzultace do 45minut.....................650 Kč.
 • Konzultace mimo prostory poradny- AAK, spec.ped. konzultace do 45minut..........600 Kč.
 • Online konzultace do 30 minut........................................................................400 Kč.
 • Vypracování zprávy o péči..............................................................................250 Kč.
 • Pokuta za neomluvenou neúčast.....................................................................400 Kč.
 • Laminovaný materiál A4................................................................................. 10 Kč.
 • Přednášková hodina.....................................................................................2000 Kč.
 • Depistáž v rámci MŠ/ 1dítě.............................................................................200 Kč.

Na každou návštěvu je nutné se předem objednat.

Po celou dobu konzultace jsou rodiče přítomni, pokud se nedohodneme jinak. Interval konzultací se odvíjí od závažnosti problému, který je péčí aktuálně řešen. Klientům s nutností intenzivní péče poskytuji množstevní slevy.


Kontakt

TetaMluvka - Mgr. Edita Beerová, Ph.D.

Zámecká 106
Hranice
75301


604671069