Služby

TetaMluvka nabízí služby na poli speciální pedagogiky: Cvičení pro rozvoj grafomotoriky, cvičení pro rozvoj fonematického sluchu, motorických cvičení důležitých pro odstranění nedokonalé výslovnosti, péči v oblasti alternativní a augmentativní komunikace a  oblasti speciálně pedagogického poradenství. Klienty poradny jsou jak děti, tak dospělí. Klienty jsou lidé bez omezení i dospělí a děti se specifickými potřebami.


Kontakt

TetaMluvka - Mgr. Edita Beerová, Ph.D.

Zámecká 106
Hranice
75301


604671069