Alternativní a augmentativní komunikace

Tvorba systému AAK klientovi na míru

Pokud není klient schopen plnohodnotně komunikovat pomocí mluvené řeči, je možno mluvenou komunikaci buď nahradit (alternativní) nebo podpořit (augmentativní) dalším komunikačním prostředkem. Náhradními komunikačními prostředky je osobám s vážně narušenou komunikační schopností navrácena možnost sdělit svému okolí cokoli tak, aby na to bylo schopno správně zareagovat. V současné době je již možné tvrdit, že neexistuje člověk, se kterým by nebylo možné komunikovat. Je jen nutné vytvořit podmínky, které umožní lidem v okolí najít ke komunikaci ten správný klíč.

Znak do řeči

Nejedná se o nezávislý jazyk, nemá vlastní syntax ani mluvnická pravidla. Při používání Znaku do řeči není nutné znakovat všechna užívaná slova, znakujeme zpravidla ta slova, která mají pro smysl sdělení největší význam. Manuální znak pouze doplňuje mluvené slovo. Znaky tohoto systému mohou vycházet i s individuálního slovníku znaků uživatele.

VOKS

Výměnný obrázkový komunikační systém- VOKS ve světě známý jako PECS (Picture Exchange Communication System). Základním principem VOKS je výměna obrázku za konkrétní předmět či činnost.

 

 

 


Kontakt

TetaMluvka - Mgr. Edita Beerová, Ph.D.

Zámecká 106
Hranice
75301


604671069